Aktualności

Kotło-Pol ułatwia sterowanie temperaturą w pomieszczeniach

15.01.2016

Możliwość wyposażenia w dodatkowy sterownik, który umożliwia w prosty i efektywny sposób sterować temperaturą w pomieszczeniach. Sterownik umieszczany jest w jednym z pomieszczeń ogrzewanego budynku. Na sterowniku pokojowym ustawiamy temperaturę jaką chcemy mieć w pomieszczeniach.

Poprzez zmianę temperatury zadanej na tym sterowniku, wysyłane są informacje do sterownika przy kotle, który steruje mieszaczem trójdrożnym. Dodatkowo mieszacz trójdrożny musi być wyposażony w siłownik. Sterownik pokojowy umieszczamy na ścianie, około 1,5 m nad podłogą. Powinno się unikać miejsc, które mogą łatwo zakłócać pomiar temperatury, np. miejsc silnie nasłonecznionych, blisko urządzeń grzewczych czy chłodniczych, bezpośrednio przy drzwiach lub oknach, miejsca o słabej cyrkulacji powietrza (miejsca zasłonięte meblami). Polecamy sterownik pokojowy EUROSTER 2006.

Możliwość zakupienia sterownika EUROSTER z wersją ogrzewania podłogowego, a także w wersji bezprzewodowej

Specyfikacja sterownika EUROSTER 2006:

 • Dwie temperatury nastawy: komfortowa i ekonomiczna (dla całego tygodnia),
 • Przewidziany do pracy w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych,
 • Podtrzymywanie pamięci EEPROM,
 • Zakres pomiaru temperatury: 0 – 50OC,
 • Zakres regulacji temperatury: 5 – 35OC w trybie współpracy z kotłem c.o.; 5 – 45OC w trybie ogrzewania podłogowego,
 • Minimalny przedział czasowy dla zaprogramowanych temperatur: co 30 min,
 • Częstotliwość próbkowania temperatury: co 1 min,
 • Zakres korekty pomiaru temperatury: ± 2OC,
 • Podziałka temperatury: 0,2OC,
 • Histereza (różnica załącz/wyłącz): 0,4OC lub 1,0OC do wyboru przez użytkownika,
 • Dokładność wskazań temperatury: 0,1OC,
 • Niezależny program dla każdego z 7 dni tygodnia,
 • Czas podawany w formacie 24 – godzinnym,
 • Wymiary (dł./wys./szer.): 138 x 86 x 29 mm.

Możliwość zakupienia sterownika EUROSTER z wersją ogrzewania podłogowego, a także w wersji bezprzewodowej.

źródło i zdjęcia: Kotło-Pol

Firma powiązana:

KOTŁO-POL Banasiak Zbigniew

Telefon 62 761 75 00, tel./faks 62 761 76 00
www.kotlopol.pl
banasiak@kotlopol.pl

KOTŁO-POL Banasiak Zbigniew