Aktualności

Kotły grzewcze typu BIOVERT fimy Kotło-Pol

21.07.2015

Kotły BIOVERT przeznaczone są do podgrzewania wody w układach grzewczych do temperatury na wyjściu nie przekraczającej 95oC. Znajdują one zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania wraz z układami podgrzewania wody użytkowej, zarówno w układach grawitacyjnych jak i pompowych systemu otwartego. Przeznaczone są do ogrzewania domów mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej takich jak: szkoły, urzędy, obiekty handlowe, produkcyjne i inne.

Dobór kotłów do instalacji grzewczych

Podstawą prawidłowego doboru kotła do danego obiektu, jest wykonanie bilansu strat ciepła budynku, zgodnie z normą ochrony cieplnej budynków. Obliczenia zapotrzebowania na ciepło powinien wykonać uprawniony projektant, dysponujący odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie, dla wstępnego doboru kotła (tzw. przymiarki) można przyjąć dla obiektów mieszkaniowych o wysokości do 3 m około 70 – 110 W/m2 – dotyczy obiektów budowlanych wg współczesnych zasad ochrony ciepła. Dla obiektów starszych przyjmuje się nawet
160 W/m2.

źródło i zdjęcie: Kotło-Pol

Firma powiązana:

KOTŁO-POL Banasiak Zbigniew

Telefon 62 761 75 00, tel./faks 62 761 76 00
www.kotlopol.pl
banasiak@kotlopol.pl

KOTŁO-POL Banasiak Zbigniew