Aktualności

Jak kupować na raty z firmą KOTŁO-POL?

12.05.2015

Dzięki współpracy z biurem kredytowym nasi Klienci mają możliwość zakupienia kotłów i maszyn rolniczych na raty, także na odległość.

Raty dostępne są dla osób fizycznych, a także dla osób prowadzących działalność gospodarczą czy rolniczą. Maksymalna kwota kredytu to 40 000 zł. Klient sam decyduje na jaki okres będą rozłożone raty (minimalny okres to 6 miesięcy, a maksymalny – 60 miesięcy), a także wybiera dzień płatności raty.

Na oświadczenie można otrzymać kredyt do kwoty 5000 zł. W takiej sytuacji wymagany jest tylko dowód osobisty i ustne oświadczenie Klienta na temat osiąganych dochodów. W przypadku Klientów prowadzących działalność rolniczą mogą otrzymać kredyt na oświadczenie do kwoty 15 000 zł. Możliwość łączenia kilku źródeł dochodu.

Akceptowane źródła dochodów:
- umowa o pracę (minimum 3 miesiące)
- umowa zlecenie, o dzieło
- umowa najmu
- działalność gospodarcza (minimum 6 miesięcy)
- działalność rolnicza
- emerytura
- świadczenie przedemerytalne
- renta inwalidzka (Bank nie akceptuje renty socjalnej)
- renta rodzinna po zmarłym współmałżonku
- renta strukturalna

źródło i zdjęcie: Kotło-Pol

Firma powiązana:

KOTŁO-POL Banasiak Zbigniew

Telefon 62 761 75 00, tel./faks 62 761 76 00
www.kotlopol.pl
banasiak@kotlopol.pl

KOTŁO-POL Banasiak Zbigniew